Blog

Türkiye Tekstil Makinaları İmalat Sektörü Özet Durumu

Yaşayan canlılığını sürdüren bir yapı olan firmaların sistemde var olabilme şartlarından en önemlisi ürünlerinin kalite standartlarının geliştirilmesinin yanı sıra, ürün geliştirme anlamında da teknolojik gelişmeleri takip etme yetenekleridir. Türkiye’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası Makine İmalat Sektör araştırması 2012 raporuna göre, İmalat Sanayii Yatırımlarının Sektörlere Göre Teknoloji Seviyelerine Dağılımı (1990-2010 Ortalaması) tablosunda tekstil makineleri düşük teknoloji gurubunda %20,46 lık yatırım payını almıştır. Demas Makine’nin de içinde bulunduğu tekstil makine imalat sektörü incelendiğinde dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makinalardan lifleri hazırlayan, iplik üreten hazırlayan makinalar dokuma tezgahlarına kadar (makinaları) dokuma maddelerini yıkama, kurutma, boyama, ütüleme makinaları da dahil olmak üzere bir çok farklı işlevde tekstil makinaları üretimi yapılmaktadır. Türkiye tekstil makine 2012 ihracat ithalat verilerine göre, teksil makine ihracatında 16.sırada, ithalatta ise 4.sıradadır.   1999 yılında Türk tekstil makina ve aksamları sektörünün gerçekleştirdiği ihracat 27 milyon dolar iken, 10 yıl içerisinde büyüme gösterdiği ve 2009’da 270 milyon dolara, 2011 yılında 296 milyon dolara, 2012 yılında ise 300 milyon dolara çıktığı görülmektedir. Türkiye, tekstil makine imalatı sektöründe, en çok ihracat yapan 16. Ülke konumunda yer almaktadır.

Türkiye’nin tekstil ürünleri üretiminde hızla gelişmesi ve iddialı oluşu güçlü tekstil makine imalat sanayisine sahip olunmasına direkt olarak bağlıdır. Tekstil makine imalat sanayisinin gelişmiş olması üretimde yurt dışına bağımlılığını azaltırken fiyat rekabetini de etkileyerek müşteri alım gücünü ve memnuniyetini arttıracaktır. Bu sürecin tamamlanmasında ihtiyaca yönelik tekstil makinalarının imalatı ve tekstil makinelerin imalat sürecinde yeterli araştırma ve geliştirme teknolojik gelişmeleri takip etme becerisi önemli rol oynamaktadır.

Demas Makine'nin hızlı büyümesinin ardında;

Piyasanın gereksinimlerini iyi tespit edebilmesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, insan kaynaklarına ve çalışanlarına verdiği önem ve bilgiyi tabana yayma politikası bulunmaktadır. Demas Makine iki ve dört katlama tambur rulo sarma makinaları, kurşun dikme, parti hazırlama, dok sarma kumaş kontrol ve rulo sarma makinaları üretiminde faaliyet göstererek tekstil makine imalat sektründe varlığını sürdürmektedir.

SELECT LANGUAGE
SELECT LANGUAGE