Blog

Kumaş Kontrol Makineleri ve Kumaş Hataları

Tekstil ve Hazır giyim Sektörleri maliyetlerini etkileyen önemli parametrelerden biri de kumaş hatalarıdır. Kumaş hataları kumaş kontrol makineleri tarafından belirlenmektedir. Sektördeki kumaş hataları operatörler tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak kontrol edilmektedir. DEMAS kumaş kontrol makineleri ışıklı bir ekran üzerinde kumaş hareketinin sağlandığı kontrolün operatörlerce yapıldığı manuel kumaş kontrol sistemleridir. DEMAS tarafından üretilen kumaş kontrol makineleri hareketli kumaşın kontrolünün sağlanırken aynı zamanda kumaşın top haline getirilmesi ve top ağırlığının belirlenmesi özelliklerine de sahiptir. Makine kumaş kontrol ve rulo sarma özelliğindedir.

Kumaş hataları örgü kumaşlarda farklı dokuma kumaşlarda farklı olabilmektedir. DEMAS kumaş kontrol makineleri dokuma kumaşları kontrol ederek rulo sarma yapan az yer kaplayan makinedir. Örgü kumaşlar; kadın, erkek ve çocuk üst giyim, iç giyim ve diğer ev tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır. Örgü kumaşlarda görülebilecek hatalara örnekler;

  • İplik abrajı, Uçuntu,
  • Ölü elyaf
  • Örgüde enine çizgiler
  • Likra kaçığı
  • Delik ve patlak
  • Karışma
  • İplik kesilmesi
  • Yabancı madde
  • Örgü dönmesi (may dönmesi)
  • Likra kaçığı

Kumaş hataları kumaş kontrol makineleri kullanılarak en aza indirilmeye çalışılabilir ancak tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün değildir.

Dokuma kumaşlarda oluşabilecek hatalara ise; dokuma makinesinden kaynaklanan hatalar,cımbar izi, ayak kaçığı, duruş izleri, kopuk, bozuk, yırtık kenar, patlak, delik örnek verilebilir.

Kumaş Kontrol Çeşitleri

1-) Elde Kumaş Kontrolü

 

Kumaş geniş bir masaya yayılarak, aşama aşama top açılır ve kontrol edilir.

2-) Makinada Kumaş Kontrolü

DEMAS tarafından üretilen kumaş kontrol ve rulo sarma makinesinin yaptığı işlem örnek verilebilir. Kumaş ışıklı bir ekran üzerinde hareket ettirilir operatörün kumaşı kontrol etmesi sağlanır. DEMAS kumaş kontrol ve rulo sarma makineleri kumaşı istenilen noktada durdurma, rulo sarma ve top ağırlığı belirleyerek barkod yazma, kumaşın kenarının sarma esnasında düzgünlüğü sağlayan özel sistemlere sahiptir.

3-) Otomatik Kumaş Kontrol Sistemleri

Otomatik kumaş kontrol sistemlerinde; kaydedici kamera ile ileri görüntü analizi, sinir analizi, dalgacık paket modeli yaklaşımlarıyla kumaş hataları belirlenmektedir.

SELECT LANGUAGE
SELECT LANGUAGE