Blog

Tambur ve Kumaş Katlama Makinası Gelişimi

Tüketimin ve ihtiyacın en yüksek değerlere ulaştığı tekstil sektörünün dünya üzerindeki tüm insanlara yeterli üretim yapabilmesini sağlayan en önemli unsurlar şüphesiz ham madde ihtiyacı olduğu kadar, ham maddeyi işleyebilecek gerekli tekstil makinalarının da gelişmesidir. Tekstil sektörünün gelişmesine öncülük edecek teknik destek sağlanmasıyla sektörün dünyada yarışır hale gelmesi sağlanabilir. Bu nedenle dokuma tezgahlarındaki gelişmenin yanı sıra dokunan kumaşları rulo haline getiren katlama ve rulo sarma makinaları da sektör için  olmazsa olmazlardandır. Kilometrelerce üretilen kumaşları dokuma zahmetinin yanı sıra küçük hacimlere dönüştürüp saklamak da oldukça önemlidir.

Günümüzde kullanılan kumaş katlama makinaları geçmişi hakkında net bir bilgiye ulaşamamakla birlikte, aslında farklı sektörler için aynı prensiple çalışan tambur makinasının, bugünün gelişmiş makinalarına öncülük ettiği söylenebilir. 1977‘lerde icat edilen tambur makinası  farklı materyallerde de kullanılmıştır. Örneğin ilk kullanıldığı alanlardan biri de kağıt sarmadır.

Bugün ikiye ve dörde katlayıp sarım yapabilen tambur ve rulo sarma makinalarının imalatında teknik anlamda ipucu olabilecek ilk tambur makinası, 22 Kas 1977 tarihinde Frederick W. Grantham tarafından icat edilmiştir. Makinada tek yönde dönen silindir ve onun tam zıt yönünde hareket ederek ikinci sarmayı durduran ikinci bir silindirden oluşmaktadır.
Aşağıda tambur makinasının patent başvurusunda kullanılan ilk teknik çizimi bulunmaktadır.

Tekstil sektörüne, tekstil makinaları imalatıyla önemli teknik destek sağlayan DEMAS tarafından üretilen ürünlerden biri de ikiye ve dörde katlama tambur rulo sarma makinalarıdır. Tambur ve rulo sarma makinaları tül, organze, jakar gibi kumaşları ikiye ve dörde katlayıp sarabilir. Sarım esnasında kumaşın düzgün katlanmasını sağlayan fotoselli sistemleri mevcuttur. Bir dakikada altmış metre kumaşa kadar sarım yapabilecek hızda çalışabilir. DEMAS tambur ve rulo sarma makinalarının yanı sıra ürettiği bir çok tekstil makinasıyla, ulusal ve uluslararası fuarlarda kısa sürede yerini almayı başarmıştır.

SELECT LANGUAGE
SELECT LANGUAGE